Otonom otomobiller de kara kutuya sahip olmalı mı? 0

Aslında otomobillere kara kutu yerleştirilmesi fikri çok yeni değil. Daha önce...